Hovedtræk i forordningerne i forhold til de finansielle virksomheder og links

06-03-2022

For at skabe overblik over sanktioner mod Rusland af betydning for de finansielle virksomheder har Finanstilsynet udarbejdet nedenstående overordnede vejledning om, hvad sanktionerne indeholder i relation til finansielle tjenesteydelser mv.

Vejledningen er ikke udtømmende, og Finanstilsynet skal indskærpe, at pligten til at overholde sanktionerne påhviler den enkelte virksomhed, herunder finansielle virksomhed, der selvstændigt og ikke alene baseret på nedenstående beskrivelser skal forholde sig til forordningernes betydning for deres forretning og kundebetjening.

Forordningerne er ganske omfattende og kan blive ændret med kort varsel. Der er i øvrigt ikke med sanktionerne indført totalforbud mod alle former for handel, udveksling af finansielle tjenesteydelser mv. med Rusland. Også derfor er det vigtigt, at virksomhederne selv orienterer sig i de enkelte forordningerne og de ændringer heraf, som måtte komme.

I forhold til de finansielle virksomheder er følgende hovedtræk i sanktionerne af betydning for virksomhedernes forretningsmodel:

Sanktioner mod Rusland

Indefrysning af visse personer formue

Forbud mod finansiering ved værdipapirudstedelse eller lån

Forbud mod at modtage indskud fra visse russiske statsborgere

Forbud mod transaktioner med Ruslands centralbank

Forbud mod modtagelse/overdragelse af kontanter til visse russiske statsborgere eller selskaber

Forbud mod modtagelse og afsendelse af beskeder i SWIFT

Sanktioner mod Belarus

EU har på baggrund af Belarus’ rolle i den russiske militære aggression mod Ukraine indført sanktioner mod Belarus. 

Forbud mod at levere teknisk bistand, mæglervirksomhed, finansieringsmidler eller finansiel bistand, herunder finansielle derivater samt forsikring og genforsikring

Forbud mod salg af omsættelige værdipapirer 

Forbud mod at notere og levere tjenester på markedspladser, der er registreret eller anerkendt i Unionen, for så vidt angår omsættelige værdipapirer

Forbud mod at modtage indskud fra belarussiske statsborgere eller selskaber

Forbud mod transaktioner med Belarus’ centralbank

Forbud mod modtagelse/overdragelse af kontanter til visse belarussiske statsborgere eller selskaber

Forbud mod modtagelse og afsendelse af beskeder i SWIFT for tre belarussiske banker

Forbuddet træder i kraft fra den 20. marts 2022. 

 

Hjemmesiden er under løbende opdatering, og Finanstilsynet tager forbehold for eventuelle unøjagtigheder eller manglende henvisninger.

Senest opdateret 06-03-2022