Kommentar til 2. delrapport om Danske Banks gældsinddrivelsessag

03-06-2022

Finanstilsynet har modtaget anden delrapport fra de uvildige undersøgere. Finanstilsynet vil nu gennemgå materialet og vurdere om der er behov for yderligere tilsynsreaktioner på baggrund heraf.

Finanstilsynet har ikke yderligere kommentarer. 

Senest opdateret 03-06-2022