Kortlægning af finanssektorens it-leverandører – Forberedelse til DORA forordningen

21-07-2022

Som forberedelse til den kommende forordning om digital operationel modstandsdygtighed (DORA) har de europæiske tilsynsmyndigheder EBA, ESMA og EIOPA sammen med medlemslandenes tilsynsmyndigheder iværksat en fælles kortlægning af den finansielle sektors brug af it-leverandører.

Et af elementerne i DORA-forordningen bliver en unionsfælles overvågning af it-leverandører, som er kritiske på europæisk niveau. Opgaven bliver forankret i de europæiske tilsynsmyndigheder, EBA, ESMA og EIOPA.

Som forberedelse til opgaven skal de tre EU-myndigheder vurdere hvilke it-leverandører, der er kritiske på EU-niveau. Derfor har de opstillet en række kriterier for hvilke finansielle virksomheder, der bør inddrages i kortlægningen.

På baggrund af kriterierne har de nationale tilsynsmyndigheder identificeret en række finansielle virksomheder til at deltage i kortlægningen.

Dataindsamlingen afsluttes 28. oktober. Herefter vil EBA, ESMA og EIOPA i samarbejde med de nationale myndigheder vurdere hvilke virksomheder, der potentielt vil blive omfattet af den nye fælleseuropæiske overvågning.

Læs mere om DORA

Senest opdateret 21-07-2022