Krav til nedskrivningsegnede passiver (NEP-krav) for systemiske institutter i Danmark og på Færøerne

05-01-2022

Finanstilsynet har fastsat NEP-krav for de systemiske institutter (SIFI’er). NEP-kravet fastsættes årligt i henhold til reglerne i lov om finansiel virksomhed.

Det generelle afviklingsprincip for SIFI’er er, at de skal kunne restruktureres og vende tilbage til markedet med tilstrækkelig kapitalisering til at sikre markedets tillid.

NEP-kravene for de danske SIFI’er er fastsat i overensstemmelse med direktiv om genopretning- og afvikling af kreditinstitutter (BRRD2), som blev implementeret i dansk lovgivning med virkning fra den 28. december 2020. For BankNordik og Betri Banki anvendes samme tilgang som ved sidste års fastsættelse af NEP-krav, da BRRD2 endnu ikke er implementeret på Færøerne. 

NEP-kravet fastsættes for de danske SIFI’er som en procentdel af den samlede risikoeksponering for virksomheden og det samlede eksponeringsmål for virksomheden.

De individuelle afgørelser findes her:

Senest opdateret 05-01-2022