Orientering om reviderede ESMA retningslinjer for håndhævelse af finansiel information i udstederes års- og delårsrapporter

11-01-2022

ESMA har revideret sine retningslinjer for håndhævelse af finansiel information i udstederes års- og delårsrapporter. Retningslinjerne finder anvendelse fra 1. januar 2022

ESMA’s retningslinjer for håndhævelse af finansiel information er revideret med virkning fra 1. januar 2022. Formålet er en yderligere harmonisering af den måde, de nationale myndigheder fører kontrol.
Ændringerne vedrører primært metoder til udvælgelse af virksomheder til kontrol samt procedurer til selve udførelsen af kontrollen. De nye retningslinjer indeholder følgende nye specifikke krav:

  • Virksomheder skal udvælges til kontrol ved en kombination af:
    • en risikobaseret tilgang
    • rotation
    • tilfældig udvælgelse
  • Alle virksomheder skal kontrolleres inden for en nærmere fastlagt periode
  • En vis andel af kontrollerne skal dække hele regnskabet og medføre interaktion med virksomheden.

Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynet følger fra 1. januar 2022 de reviderede retningslinjer i sin regnskabskontrol af udstederes års- og delårsrapporter.

Læs retningslinjerne

 

Senest opdateret 11-01-2022