Temaundersøgelse om intern viden i årsrapporter

12-12-2022

Finanstilsynet har gennemført en temaundersøgelse, for at klarlægge, om udstedere på det regulerede marked har offentliggjort finansielle forventninger til det kommende regnskabsår korrekt, hvis de udgør intern viden.

Den 14. juni 2021 offentliggjorde Finanstilsynet en ny vejledning1, som bidrager til klarhed om, hvornår finansielle rapporter indeholder intern viden, og hvornår denne viden skal offentliggøres i forhold til kravene til årsrapporter og halvårsrapporter for udstedere på et reguleret marked.

Den nye vejledning har, ud over fokus på op- eller nedjusteringer til de finansielle mål og langsigtede finansielle forventninger, også fokus på, at de første udmeldinger om en udsteders finansielle forventninger til et kommende regnskabsår kan være intern viden. Udsteder kan derfor som udgangspunkt ikke vente med at offentligøre denne viden til den planlagte offentliggørelse af årsrapporten.

Finanstilsynet har undersøgt, om en række udstedere følger vejledningen med hensyn til offentliggørelse af de første udmeldinger om finansielle forventninger til et kommende regnskabsår, hvis de udgør intern viden, og om udsteder dermed lever op til kravene om offentliggørelse af intern viden hurtigst muligt.

Du kan læse om temaundersøgelsen her, hvor du også vil finde yderligere retningslinjer for, hvornår og hvordan udstedere bør offentliggøre finansielle forventninger til et kommende regnskabsår som intern viden.

Vejledning nr. 9449 – Hvornår skal en udsteder offentliggøre oplysninger i finansielle rapporter som intern viden?. Vejledningen erstatter vejledning nr. 9973 af 9. oktober 2017 af samme navn.

Senest opdateret 12-12-2022