Nyt faktaark for investeringsfonde

13-12-2022

For at styrke investorbeskyttelsen bliver der fra 1. januar 2023 indført en nyt faktaark for kollektive investeringsfonde. Det betyder blandt andet en ny klassificering af risiko.

Fremover skal detailinvestorer, der investerer i investeringsfonde, modtage et nyt faktaark, et såkaldt dokument med central information (PRIIP KID), med de vigtigste informationer om fonden. Dokumentet erstatter de dokumenter med investorinformation, som detailinvestorer hidtil har fået udleveret i forbindelse med investering i investeringsfonde.

Vejledning til detailinvestorer om ændringer

I dag skal detailinvestorer i investeringsforeninger (UCITS) modtage et CI-dokument, og detailinvestorer i alternative investeringsfonde skal modtage et VI-dokument. Det nye faktaark PRIIP KID vil på flere måder ligne de faktaark, som detailinvestorer hidtil har modtaget i forbindelse med investering i investeringsfonde. Nogle af oplysningerne vil dog blive vist og beregnet på en anderledes måde.

Faktaarket er ligesom de gamle faktaark et kort dokument, der indeholder de vigtigste informationer om det pågældende produkt, som potentielle og eksisterende investorer har brug for at kunne forstå produktets væsentligste karakteristika, herunder f.eks. investeringsmål, risiko, afkast og omkostninger.

Finanstilsynet har i samarbejde med Finans Danmark og Dansk Aktionærforening udarbejdet en guide til det nye faktaark. Det er tilgængeligt her. 

En væsentlig ændring fra de nuværende faktaark er skalaen for opgørelse af risiko. Nogle investeringsfonde vil som følge af ændringen blive indplaceret i en lavere risikoklasse, uden at risikoen ved investeringen er faldet. Finanstilsynet har udarbejdet et notat om dette, som er tilgængeligt her.

Flere forskellige dokumenter samles i ét dokument

Det nye faktaark PRIIP KID anvendes for en bredere gruppe af finansielle produkter. I stedet for at man som investor hidtil har kunnet støde på forskellige faktaark ved investering i forskellige produkttyper, vil man fremover alene se én type dokument. Fordelen er, at det fremover vil blive nemmere for detailinvestorer at sammenligne investeringers karakteristika og vigtigste egenskaber på tværs af forskellige investeringsprodukter og på den baggrund træffe en investeringsbeslutning.

Se Finanstilsynet og Finans Danmark fortælle om risiko og omkostninger ved investering og PRIIP KID ved InvestorUgen 2022 her.

Læs mere om virksomhedernes efterlevelse af PRIIP-forordningen.

 

Senest opdateret 13-12-2022