Notat om pensionssektorens likviditetsbehov

01-12-2022

Finanstilsynet har undersøgt pensionssektorens likviditetsbehov ved rentestigninger og forventet effekt af udfasningen af undtagelsen fra kravet om central clearing.

Pensionsselskabernes undtagelse fra kravet om central clearing af rentederivatkontrakter udløber den 30. juni 2023. Finanstilsynet har derfor i 2022 undersøgt selskabernes sikkerhedsstillelse for rentederivater.

Hovedkonklusionerne er, at der på kort sigt ikke umiddelbart er betydelig øget likviditetsrisiko forbundet med ophøret af undtagelsen. Likviditetsrisikoen afledt af sikkerhedsstillelse på rentederivater kræver dog fortsat stor opmærksomhed og tæt opfølgning fra pensionsselskaberne.

Læs hele notatet.

Senest opdateret 01-12-2022