Obligatorisk grundkursus for bestyrelsesmedlemmer i finansielle virksomheder giver værdi

23-12-2022

Siden 2017 har medlemmer af bestyrelser i finansielle virksomheder skulle gennemføre et obligatorisk grundkursus. Finanstilsynet har nu evalueret effekten af kurset, og kan konkludere, at bestyrelsernes kompetenceniveau, særligt for nye bestyrelsesmedlemmer, er højnet.

Siden 2017 har det været et krav, at medlemmer af bestyrelsen i pengeinstitutter, realkreditinstitutter eller forsikringsselskaber hurtigst muligt, og senest 12 måneder efter indtræden i bestyrelsen, skal gennemføre et grundkursus. Grundkursets formål er at introducere nye bestyrelsesmedlemmer til relevante kompetenceområder og pligter som bestyrelsesmedlem.

Finanstilsynet har nu gennemført en evaluering af, om kravet har haft den tilsigtede virkning at højne det kollektive kompetenceniveau i bestyrelserne.

Finanstilsynet konkluderer på baggrund af materialet, at:

  • det generelle kompetenceniveau er højnet, 
  • uerfarne bestyrelsesmedlemmer bliver bedre klædt på til at indgå i bestyrelsesarbejdet, og dermed 
  • grundkurset vurderes at have haft den tilsigtede virkning. 

”Det er positivt, at grundkurset har haft den ønskede virkning i bestyrelserne. Kravet blev indført som konsekvens af Finanskrisen, da Rangvid-rapporten bl.a. konkluderede, at bestyrelserne havde været for svage. Det er derfor glædeligt, at kravet har bidraget til at løfte bestyrelserne og deres mulighed for at udfordre og føre tilsyn med direktionen”, siger Rikke-Louise Ørum Petersen, vicedirektør i Finanstilsynet.

Finanstilsynet bemærker, at formålet med grundkurset er, at uerfarne bestyrelsesmedlemmer får en introduktion til den finansielle sektor og de områder, som Finanstilsynet vurderer som minimum er centrale for bestyrelsesarbejdet. 

”Det er vigtigt at bemærke, at det lovpligtige grundkursus ikke kan stå alene. Institutterne er selv forpligtet til at sikre løbende uddannelse af deres bestyrelsesmedlemmer, så deres kompetencer passer til det enkelte bestyrelsesmedlem og den specifikke virksomhed”, tilføjer Rikke-Louise Ørum Petersen. 

Til brug for evalueringen har Finanstilsynet fra kursusudbyderne indhentet evalueringer fra de deltagere, som har gennemført grundkurset. Derudover har Finanstilsynet inviteret 33 tilfældigt udvalgte bestyrelser i pengeinstitutter, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse. Ud af 33 bestyrelser valgte 27 at deltage i undersøgelsen. 

Læs rapporten: Evaluering af grundkursus for nye bestyrelsesmedlemmer

Fakta

  • Nye bestyrelsesmedlemmer i pengeinstitutter, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber er omfattet af kravet til grundkursus. 
  • Kravet om gennemførelse af grundkursus § 64 b i lov om finansiel virksomhed trådte i kraft d. 1. januar 2017.
  • Finanstilsynet godkender kursusudbyderne. De godkendte kursusudbydere er p.t. CBS Bestyrelsesuddannelser, Finanssektorens Uddannelsescenter, Gensidig Forsikring, Forsikringsakademiet og Risk Map. 
  • Udgangspunktet er, at grundkurset gennemføres senest 12 måneder efter indtræden. Der er dog mulighed for dispensation efter § 64 b, stk. 2 og 3. 
 

Senest opdateret 23-12-2022