EU-borgere har ret til en betalingskonto, uanset hvor de bor

06-04-2022

Finanstilsynet indskærper nu overfor bankerne, at alle EU-borgere bosiddende i EU har ret til en basal betalingskonto, selvom de ikke har fast bopæl i Danmark. Det strider klart mod loven, hvis kunder afvises, fordi de ikke har en dansk adresse.

Finanstilsynet har i den seneste tid modtaget en lang række klager fra danskere og EU-borgere, der er blevet nægtet en basal betalingskonto med den begrundelse, at de ikke har adresse i Danmark. Alle EU-borgere har ret til en betalingskonto, som giver borgerne basale muligheder for at modtage og overføre penge.

”Der er ikke noget at rafle om her. Reglerne er krystalklare. Bankerne må ikke nægte dig at oprette en basal betalingskonto med den forklaring, at du ikke bor i Danmark. Det er ikke en saglig begrundelse. Banker kan godt afvise at oprette en basal betalingskonto af andre saglige årsager, men de årsager er veldefinerede og har ikke noget med din adresse at gøre,” siger kontorchef Ulla Brøns Petersen fra Finanstilsynets forbrugerkontor. 

Mange klager over bankernes ulovlige praksis

Klagerne til Finanstilsynet viser, at bankernes ulovlige praksis rammer borgere i vidt forskellige situationer. Det kan være pensionister, som er flyttet sydpå, men stadig har brug for en konto i Danmark for at få udbetalt deres pensioner, eller borgere med bopæl i et andet EU-land, der har brug for en konto i Danmark, hvis de f.eks. ejer et sommerhus i Danmark eller modtager løn fra en dansk arbejdsgiver.

”En basal betalingskonto er en helt grundlæggende forbrugerrettighed. Uden den konto kan en borger ikke få tilværelsen til at fungere, modtage løn, ydelser og betale regninger. Derfor har vi sendt en påmindelse til alle banker om dette vigtige element af den forbrugerbeskyttende lovgivning. Bankerne skal oprette en basal betalingskonto, hvis borgeren har brug for det, og stoppe praksissen med at sende borgeren videre til en anden bank. Hvis vi fremover modtager klager over ulovlige afvisninger, så kvitterer vi med et påbud til banken,” siger kontorchef Ulla Brøns Petersen.

Fakta – retten til en basal betalingsskonto 

Med en basal betalingskonto kan forbrugere hæve og indsætte kontanter, udføre og modtage betalingstransaktioner, betale med betalingskort og foretage direkte debiteringer (betalingsservice).

En bank kan afvise en forbrugers ansøgning om at åbne en basal betalingskonto i en række tilfælde. Det kan være, hvis forbrugeren ikke har en reel interesse i at åbne en basal betalingskonto, forbrugeren allerede har en basal betalingskonto i Danmark, forbrugeren har udøvet strafbare handlinger mod banken og banken derfor vil forhindre forbrugeren i at misbruge sin ret til at have adgang til en basal betalingskonto eller forbrugeren har optrådt anstødeligt eller til gene for bankens øvrige kunder eller ansatte. En bank kan også afvise at åbne en basal betalingskonto, hvis det vil føre til en overtrædelse af hvidvasklovens regler. Men en bank kan ikke alene afvise en forbruger, fordi denne ikke bor i Danmark. 

EU-borgere, der ikke har fast bopæl i Danmark, skal behandles på lige fod som en dansk statsborger med fast bopæl i Danmark.

Hvis en EU-borger bor i et land uden for EU, som har indgået en finansiel aftale med unionen, har EU-borgeren også ret til en basal betalingskonto i Danmark. Det drejer sig om borgere fra alle EU-landene samt Norge, Island, Liechtenstein.

Aktuelt har flygtede Ukrainere med lovligt ophold i Danmark også ret til en basal betalingskonto. 

Senest opdateret 06-04-2022