Robotrådgiveren skal kunne afdække kundernes behov, viden og økonomi ordentligt

21-09-2021

Finanstilsynet har undersøgt, hvordan seks bankers egnethedstests sikrer, at investeringer passer til kunderne. Overordnet er testene udført tilfredsstillende. Men bankerne skal blive bedre til at kontrollere egnethedstests og -erklæringer, som er udført af investeringsrobotter. Undersøgelsen fører til påbud til fem banker.

”Det er central element i egnethedstesten, at banken danner sig et klart billede af kundens finansielle situation. Her skal bankerne være grundige. Banken skal også sikre sig, at kundernes svar reelt afdækker deres ønsker og behov, så egnethedstesten rammer inden for skiven af ”kend din kunde”-princippet. Hvis kunden giver modstridende svar og præferencer i egnethedstesten, skal der blinke en rød lampe hos banken, der skal undersøge, om investeringen passer til kunden”, siger kontorchef Ulla Brøns Petersen fra Finanstilsynets Forbrugerkontor.

Egnethedserklæringen er et vigtigt referat til kunden

Når banken laver en konkret investering for kunden, skal banken udfærdige en egnethedserklæring. I egnethedserklæringen, skal kunden kunne læse, hvilken investeringsrådgivning kunden har modtaget, og hvordan den aftalte investeringen matcher kundens præferencer og mål. 

”Vi har set flere eksempler på, at egnethedserklæringerne har manglet væsentlige detaljer om de aftalte investeringer, og derfor giver vi også påbud til de enkelte banker om at sikre, at kunden fremover modtager fyldestgørende oplysninger om den anbefalede investering,” siger kontorchef Ulla Brøns Petersen. 

Påbud til fem banker skal sikre, at investeringer passer til kunderne

Undersøgelsen af bankernes egnethedstest og de efterfølgende påbud er en del af Finanstilsynets arbejde for gode finansielle produkter til forbrugerne. Undersøgelsen blev udført som en opfølgning på Flexinvest Fri-sagen, hvor Danske Bank-kunder blandt andet modtog utilstrækkelige egnethedstest og egnethedserklæringer. 

Følgende banker får følgende påbud:

  • Jyske Bank får påbud om at gennemføre nye egnethedstest på de kunder, der har modtaget investeringsrådgivning gennem Munnypot, og som nu er overdraget til NemInvestering. Derudover påbyder Finanstilsynet Jyske Bank at sikre, at rådgivningsreferat/egnethedserklæringen afspejler chatrådgivningen. 
  • Sydbank får påbud om at sikre, at egnethedserklæringen indeholder konkrete oplysninger om aktivfordelingen i investeringen, jf. § 11 i bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel. 
  • Spar Nord får påbud om at sikre, at egnethedserklæringen indeholder konkrete oplysninger om aktivfordelingen og spændet herfor i investeringen jf. § 11 i bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel.
  • Arbejdernes Landsbank får påbud om at udlevere en egnethedserklæring, der opfylder kravene i § 11 i bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel og artikel 54 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/565 af 25. april 2016. Derudover skal banken sikre, at kunden tydeligt kan identificere, hvilke oplysninger i ”aftaledokumentet”, der udgør egnethedserklæringen.
  • Ringkjøbing Landbobank får påbud om at sikre, at egnethedserklæringen indeholder konkrete oplysninger om aktivfordelingen i den anbefalede investering, samt sikre at alle rådgivningsreferater indeholder oplysning om, hvilken risikoprofil og investeringshorisont der følges, jf. § 11 i bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel.
 Læs afgørelserne i sin fulde længde

Senest opdateret 21-09-2021