SDC godkendelse af dedikerede interfaces til tredjepartsadgang

03-09-2021

Finanstilsynet har tildelt de pengeinstitutter, der benytter SDC som datacentral (Bank Nordik, Basisbank, Borbjerg Sparekasse, Broager Sparekasse, Dragsholm Sparekasse, Fanø Sparekasse, Folkesparekassen, Frøs Sparekasse, Jutlander Bank, Klim Sparekasse, Lån og Spar Bank, Middelfart Sparekasse, Rise Sparekasse, Rønde Sparekasse, Sparekassen Balling, Sparekassen Bredebro, Sparekassen Djursland, Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn, Sparekassen Kronjylland, Sparekassen Thy, Sparekassen Vendsyssel, Stadil Sparekasse og Sønderhå-Hørsted Sparekasse), undtagelse fra kravet om at etablere en beredskabsmekanisme i henhold til artikel 33, stk. 4 i forordning (EU) 2018/389 – også kaldet fallback-kravet.

Institutterne tildeles denne undtagelse, da Finanstilsynet vurderer, at institutternes dedikerede interfaces fungerer tilstrækkeligt godt. Afgørelsen betyder, at tredjepartsudbydere som hidtil har benyttet institutternes brugervente interfaces ikke fremover kan forvente at kunne bruge denne adgang og bør igangsætte migration til instittutternes dedikrede interfaces.

For at sikre en smidig overgang for tredjepartsudbydere, der har anvendt de eksisterende fallback-mekanismer, har Finanstilsynet opfordret pengeinstitutterne til at orientere eksisterende tredjepartsudbydere om en eventuel blokering af tidligere tilgængelige adgangskanaler, senest én måned før disse kanaler blokeres.
 
Finanstilsynet finder det vigtigt, at eksisterende tredjepartsudbydere har tilstrækkelig tid til at gennemføre eventuelle nødvendige tekniske tilpasninger.

Finanstilsynet offentliggør her løbende, hvilke pengeinstitutter og kontoførende betalingstjenesteudbydere der har fået tildelt undtagelse fra fallbackkravet.

Finanstilsynet har pr. 11. maj 2021 tildelt de pengeinstitutter, der benytter sig af datacentralen BEC’s systemer, undtagelse fra kravet om at etablere en fallback-mekanisme. Det drejer sig om:

 

Senest opdateret 03-09-2021