ESMA udgiver meddelelse om investeringsanbefalinger på sociale medier

28-10-2021

ESMA har udgivet en kort meddelelse om investeringsanbefalinger og de regler, der finder anvendelse.

Offentliggørelse eller udbredelse af investeringsanbefalinger er reguleret i markedsmisbrugsforordningen.

Investeringsanbefalinger er information, der eksplicit eller implicit anbefaler eller foreslår en investeringsstrategi vedrørende ét eller flere instrumenter (f.eks. aktier) eller udstederne, herunder enhver udtalelse om den aktuelle eller fremtidige værdi af eller kurs på sådanne instrumenter, som er tiltænkt distributionskanaler eller offentligheden. Udbredelse af investeringsanbefalinger kan f.eks. ske på sociale medier.

Overtrædelse af reglerne om investeringsanbefalinger kan straffes med bøde.

Læs ESMA's meddelelse

Senest opdateret 28-10-2021