Det er bankens eller forbrugslånsvirksomhedens ansvar, at forbrugslån ikke knækker kunden

27-10-2021

Når en bank eller en forbrugslånsvirksomhed vurderer en kundes kreditværdighed, skal vurderingen baseres på dokumenterede oplysninger og kundens individuelle forhold. Finanstilsynet har undersøgt, hvordan tre virksomheder, der yder forbrugslån - Nordea Finans, Ekspres Bank og Basisbank - vurderer deres kunders kreditværdighed. Alle tre får påbud, fordi deres kreditværdighedsvurderinger ikke er gode nok.

Finanstilsynet holder løbende øje med, hvordan banker og forbrugslånsvirksomheder håndterer opgaven med at kreditværdighedsvurdere en kunde, inden kunden kan optage et lån. I foråret 2021 udgav Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden en vejledning som skal bidrage til at skabe klarhed om kravene. Finanstilsynets aktuelle påbud til tre virksomheder viser, at tilsynet med långivernes procedurer stadig er vigtigt for at sikre forbrugeren mod at stifte gæld, som forbrugeren ikke har råd til.

”Kreditværdighedsvurderingen er sikkerhedsbommen, som en långiver kun må hæve, hvis kunden har råd til at afdrage på gælden. Den vurdering skal laves individuelt og på baggrund af fyldestgørende oplysninger. Antagelser og statistiske gennemsnit er ikke nok,” siger kontorchef Ulla Brøns Petersen fra Finanstilsynets Forbrugerkontor. 

Kreditværdighedsvurderinger skal beskytte kunden - ikke virksomheden

Vejledningen fra Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden påpeger, at det altid er långiverens ansvar at vurdere, om kundens rådighedsbeløb er tilstrækkeligt stort til at kunne rumme afdrag og omkostninger på et lån, så kunden har en reel mulighed for at betale lånet tilbage. Vejningen indeholder blandt andet pejlemærker for, hvor stort kundens rådighedsbeløb bør være i forskellige situationer.

”Kreditværdighedsvurderingen skal beskytte forbrugeren mod at knække ryggen på forbrugsgæld. Kreditværdighedsvurderingens formål er ikke at afdække, hvilken tabsrisiko kunden udgør for långiveren. Men vi ser desværre, at der kan være en businesscase i, at man giver lån til flere kunder, der har et lille rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbet er stort nok til at långiveren kan sikre sig en indtjening gennem renter og gebyrer, men samtidig så lille, at lånet kan blive svært for kunden at afdrage,” siger kontorchef Ulla Brøns Petersen.

Opfølgende påbud på tidligere påbud

Finanstilsynet har undersøgt Nordea Finans, som blandt andet tilbyder billån via Nordea.dk, samt forbrugslånsbankerne Ekspres Bank og Basisbank. I sommeren 2019 gav Finanstilsynet påbud til Ekspres Bank og Basisbank om at foretage kreditværdighedsvurderinger i overensstemmelse med kreditaftaleloven. Ekspresbank blev efterfølgende politianmeldt i december 2020.

Undersøgelserne fører til følgende påbud:

Ekspres Bank A/S påbydes at foretage en kreditværdighedsvurdering i overensstemmelse med kreditaftaleloven forud for indgåelsen af en kreditaftale for lån, herunder;

  • altid skal vurdere låntagers kreditværdighed på baggrund af dokumenterede oplysninger om låntagers faktiske indtægter, faste udgifter og gældsforhold.

Basisbank A/S påbydes at foretage en kreditværdighedsvurdering i overensstemmelse med kreditaftaleloven forud for indgåelsen af en kreditaftale for lån, herunder;

  • i alle tilfælde at foretage vurderingen af låntagers kreditværdighed på baggrund af fyldestgørende oplysninger og ikke undlade at indhente dokumentation for en del af låntagers udgifter.

Nordea Finans Danmark A/S påbydes at foretage en kreditværdighedsvurdering i overensstemmelse med kreditaftaleloven forud for indgåelsen af en kreditaftale for lån, herunder;

  • at foretage vurderingen af låntagers kreditværdighed på grundlag af fyldestgørende oplysninger.
  • alene at anvende indkomst for den eller de personer, der hæfter for lånet, som grundlag for vurderingen.
  • i alle tilfælde at foretage en individuel vurdering af, om låntagers rådighedsbeløb er tilstrækkelig til, at låntager kan servicere lånet.

Find påbuddene

Ulla Brøns Petersen
+45 33 55 82 43
ubp@ftnet.dk

 

Senest opdateret 27-10-2021