Statistik for korte positioner i danske aktier, ultimo oktober 2021

04-11-2021

Ved udgangen af oktober var antallet af danske aktier med betydelige korte nettopositioner 32. Ambu var ultimo oktober den mest shortede danske aktie og Bavarian Nordic den næstmest shortede. Det viser Finanstilsynets opgørelse af de akkumulerede korte nettopositioner i danske aktier.

Der var ved udgangen af oktober samlet set betydelige korte nettopositioner (dvs. 0,2 pct. eller derover af den udstedte aktiekapital) i Ambu svarende til 7,7 pct. af selskabets udstedte aktiekapital, se tabellen nedenfor. Det er en stigning på 0,6 procentpoint i forhold til måneden før. Bavarian Nordic var den næstmest shortede aktie med korte nettopositioner svarende til 4,9 pct. af selskabets udstedte aktiekapital, hvilket er en stigning på 0,1 procentpoint i forhold til september.        

Investorerne havde betydelige korte nettopositioner i 32 danske aktier ved udgangen af oktober. I en aktie svarede de korte nettopositioner til 5 pct. eller mere af den udstedte aktiekapital.

Oversigt over de mest shortede aktier, ultimo oktober 2021

Baggrund

Finanstilsynet offentliggør månedligt en oversigt over de korte nettopositioner i danske aktier. Det sker i denne pressemeddelelse samt via to tabeller på Finanstilsynets hjemmeside. Den ene tabel opgør de samlede korte nettopositioner i danske aktier per dag, mens den anden tabel angiver de positionsindehavere, som har en kort position over 0,5 pct. af den udstedte aktiekapital i et selskab. Se tabellerne.

Tabellerne er baseret på de indberetninger, som Finanstilsynet skal modtage efter reglerne i short sellingforordningen. Alle indberetninger på eller over 0,2 pct. indgår i opgørelsen.

På Finanstilsynets hjemmeside ligger desuden et særskilt excel-ark med udviklingen i korte nettopositioner i danske aktier baseret på 0,1 pct.-grænsen, der var midlertidigt gældende fra 16. marts 2020 til 19. marts 2021.

Korte nettopositioner under indberetningsgrænsen indgår ikke i opgørelserne. De korte nettopositioner kan derfor være højere end angivet i tabellerne. Bemærk, at der kan være indberettet fejlbehæftede korte nettopositioner, og at statistikken derfor kan blive revideret løbende.

Senest opdateret 04-11-2021