Finanstilsynet justerer praksis om aktindsigt

05-11-2021

Finanstilsynet har tilpasset sin praksis for afgrænsning af fortrolige oplysninger i relation til Finanstilsynets særlige tavshedspligt.

Tilpasningen betyder, at Finanstilsynet i sin praksis for afgrænsning af fortrolige oplysninger altid foretager en konkret vurdering af, om de enkelte oplysninger er fortrolige og dermed omfattet af tavshedspligten. Det betyder, at Finanstilsynet ikke længere afviser en aktindsigtsanmodning i en tilsynssag alene med henvisning til, at der er tale om en tilsynssag, men foretager en konkret vurdering af, om oplysningerne er fortrolige.

Tilpasningen kommer på baggrund af en kendelse fra Erhvervsankenævnet, der har slået fast, at Finanstilsynet ikke kan lægge til grund, at enhver oplysning, som Finanstilsynet får kendskab til gennem tilsynsvirksomheden, er fortrolig.

Tilpasningen betyder, at oplysninger, der på anden vis er offentligt tilgængelige, som for eksempel offentlige registreringer og årsrapporter, fremover vil blive udleveret i forbindelse med en anmodning om aktindsigt i en tilsynssag. 

Til gengæld vil øvrige oplysninger om virksomhedens forretningsmæssige forhold, kundeforhold og andre oplysninger, der efter deres karakter er fortrolige, som udgangspunkt fortsat være undtaget for aktindsigt. 

Skærpet tavshedspligt

Finanstilsynets ansatte er underlagt en skærpet tavshedspligt. Tavshedspligten er kendetegnet ved, at den omfatter fortrolige oplysninger, som Finanstilsynet får kendskab til gennem tilsyns- og afviklingsvirksomhed. Tavshedspligten, der bygger på EU-retlig regulering, har til formål at beskytte virksomhederne under tilsyn og deres kunder mod udlevering af fortrolige oplysninger og samtidig give Finanstilsynet mulighed for effektivt at udøve den lovpligtige tilsyns- og afviklingsvirksomhed.

”Finanstilsynet skal være så åbent som muligt. Det er dog vigtigt at huske, at vores medarbejdere har adgang til mange oplysninger, som virksomheder og kunder skal være sikre på bliver behandlet fortroligt. Derfor har vi justeret vores tilgang, så vi har fokus på, hvad vi kan være åbne om, og hvad vi ikke kan være åbne om”, siger Rikke-Louise Ørum Petersen, vicedirektør med ansvar for Finanstilsynets juridiske arbejde. 

Finanstilsynets ansatte skal iagttage tavshedspligten, når de behandler sager om aktindsigt, og dermed meddele afslag på aktindsigt, når det drejer sig om fortrolige oplysninger. Med udgangspunkt i tavshedspligtens formål har Finanstilsynet benyttet en bred afgrænsning af fortrolige oplysninger, der er underlagt tavshedspligt. 

Hvis du ønsker at anmode om aktindsigt i Finanstilsynets dokumenter eller mener, at der er grundlag for at få en tidligere afgørelse af afslag på aktindsigt genoptaget med henvisning til den nye praksis for Finanstilsynets særlige tavshedspligter, kan du kontakte Finanstilsynet på finanstilsynet@ftnet.dk.

Link til Erhvervsankenævnets kendelse

 

Senest opdateret 05-11-2021