COVID-19 præger stadig kreditinstitutternes situation

19-05-2021

De danske penge- og realkreditsinstitutter stod i en stærkere kapitalsituation ved udbruddet af COVID-19, og har indtil videre klaret sig godt igennem udviklingen. Det viser Finanstilsynets markedsudviklingsartikler.

Analysen er baseret på de danske penge- og realkreditinstitutters regnskaber for 2020.

Bedre kapitalmæssigt udgangspunkt

De danske penge- og realkreditinstitutter gik mere velkapitaliserede ind i krisen, og havde et godt udgangspunkt for at kunne tilføre kredit og likviditet til både virksomheder og husholdninger under krisen. Indtil videre har kreditefterspørgslen dog været afdæmpet, og kun realkreditinstitutterne har oplevet decideret kreditvækst samlet set. En del af forklaringen kan tilskrives de statslige hjælpepakker som har medført en begrænset overordnet kreditefterspørgsel.

Kreditinstitutternes kapitalposition er, til trods for COVID-19-krisen, styrket i 2020, bl.a. henset til en begrænset kapitaludlodning. Kreditinstitutterne står derfor kapitalmæssigt i en robust position til kunne absorbere de tab, der forventeligt vil materialisere sig i kølvandet på krisen. Den sivende indtjening i sektoren har dog også nødvendiggjort en styrket kapitalisering.

Indtjeningen falder

De danske kreditinstitutter fik et samlet resultat før skat på 19,6 mia. kr. i 2020. Det er 35 pct. lavere end i 2019. Stigende nedskrivninger på udlån som følge af den forværrede økonomiske situation og stigende omkostninger forklarer samlet set den negative udvikling.

Kreditinstitutterne nedskrev for i alt 13,2 mia. kr. i 2020, og basisindtjeningen faldt med 3 pct. i løbet af 2020, Siden 2016 er basisindtjeningen i de danske kreditinstitutter faldet med 33 pct.

Om analysen

Artiklen sammenfatter de konsoliderede regnskabs- og nøgletal for både penge- og realkreditinstitutter.

Finanstilsynet har også, i lighed med tidligere år, udsendte separate artikler med analyser for henholdsvis pengeinstitutter og realkreditinstitutter.

Læs artiklerne her:

Markedsudviklingen i 2020 for kreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2020 for pengeinstitutter

Markedsudviklingen i 2020 for realkreditinstitutter

Dataark, kredit-, penge- og realkreditinstitutter, 2020

Senest opdateret 19-05-2021