Ny SUL-bekendtgørelse på vej

29-06-2021

Finanstilsynet sender nu udkast til en revideret bekendtgørelse om livsforsikringsselskabers syge- og ulykkesforsikringsvirksomhed (SUL-bekendtgørelsen) i offentlig høring. Forventningen er, at den nye bekendtgørelse kan træde i kraft 1. januar 2022.

Finanstilsynet har gennem længere tid haft fokus på, at en del livsforsikringsselskaber har givet store rabatter på syge- og ulykkesforsikringer, da det netop er dette produkt, som livsforsikringsselskaberne anvender i konkurrencen med hinanden om firmaordninger. Rabatterne har været finansieret af forventede overskud på pensionsdelen.

Denne tilgang indebærer betydelig risiko for holdbarheden af livsforsikringsselskabernes forretningsmodeller på længere sigt. Behovet for ændring af SUL-bekendtgørelsen udspringer altså af
livsforsikringsselskabernes systematiske underskud på syge- og ulykkesforsikringer samt behov for en mere direktivnær implementering af Solvens II-direktivets krav om interne særskilte opgørelser for forskellige forretningsområder. Krav der ikke fremgår eksplicit af den danske lovgivning i dag.

”Med bekendtgørelsen lægger Finanstilsynet op til, at selskaberne skal lave interne særskilte opgørelser for henholdsvis livsforsikringsvirksomheden og SUL-virksomheden. På den måde understøtter vi bekendtgørelsens sigte på at sikre holdbare forretningsmodeller i begge forretningsområder”, siger Carsten Brogaard, vicedirektør for Finanstilsynets tilsyn med forsikrings- og
pensionsselskaber.

Høringsperioden slutter 1. september 2021, og Finanstilsynet forventer, at den nye bekendtgørelse kan træde i kraft ved årsskiftet.

Det reviderede udkast samt høringsbrevet kan læses på Høringsportalen.

Udarbejdelsen af en ny SUL-bekendtgørelse er en del af Finanstilsynets strategiske arbejde med at sikre en robust og ordentlig finansiel sektor.

Senest opdateret 29-06-2021