Pensionsselskaber må ikke markedsføre til kunder, som vil flytte

12-07-2021

Et pensionsselskab må ikke forsøge at påvirke en kundes beslutning om at overføre sin pension til et andet selskab. Finanstilsynet giver to påbud til Danica Pension for at overtræde god skik-reglerne i forlængelse af en lignende sag med PensionDanmark.

Finanstilsynet har undersøgt, hvordan Danica Pension håndterer kunders ønske om at overføre deres opsparing til andre selskaber. Undersøgelsen blev igangsat, fordi Finanstilsynet modtog eksempler på Danicas henvendelser til kunder, der havde ønsket at flytte deres pensionsordning væk fra selskabet.  
”Kundens interesse skal altid være det tungeste lod på vægtskålen. Derfor må det afgivende selskab ikke forsøge at trække kundens beslutning i en anden retning, med mindre det sker på grund af tungvejende hensyn til kundens interesser. Et hensyn kan f.eks. være, at kunden risikerer at miste vigtige rettigheder ved at skifte. Det er ikke i kundens interesse, hvis selskabet udnytter en henvendelse til at forsøge at fastholde kunden med markedsføring, sådan som vi har set eksempler på i Danica Pensions og PensionDanmarks kundehåndtering. Her er det snarere selskabernes interesse i at beholde forvaltningen af ordningen, der vejer tungest,” siger kontorchef Ulla Brøns Petersen fra Finanstilsynets Forbrugerkontor.

Kunden bør modtage balanceret information og ikke markedsføring

Finanstilsynet understreger i afgørelsen, at hvis det afgivende selskabet kontakter kunden med information om skiftet, fordi kunden risikerer at miste væsentlige rettigheder, så skal informationen også afvejes, så kunden kan træffe et oplyst valg på baggrund af informationen.  Oplysninger om, at kunden risikerer at tabe væsentlige rettigheder, skal balances med oplysninger om, at kunden også risikerer at miste rettigheder, hvis kunden vælger at lade sin pensionsordning blive i det afgivende selskab

To påbud skal sikre gode produkter til kunderne

Undersøgelsen af Danica Pensions adfærd og de to påbud er en del af Finanstilsynets arbejde for en ordentlig finansiel sektor og gode finansielle produkter til forbrugerne. Finanstilsynet har i maj 2021 givet PensionDanmark lignende påbud for at forsøge at holde fast på kunder, der ønskede at skifte. 

Danica Pension får påbud om at;

1. At gennemføre en pensionstagers anmodning om overførsel af sin pensionsordning uden at kontakte pensionstageren, medmindre der er risiko for, at pensionstageren ved overførslen mister væsentlige rettigheder.

2. At oplyse en pensionstager om risikoen for at miste rettigheden til tidlig
udbetalingsalder af pensionsordningen, hvis denne rettighed kan tabes ved at pensionsordningen forbliver i Danica, når Danica kontakter en pensionstager, der har anmodet om at få overført sin pensionsordning.

Fakta: God skik-reglernes betydning for overførsel af pensioner 

Finanstilsynet udtaler, at de generelle god skik-regler for finansielle virksomheder har følgende betydning for pensionsselskaber:
  • Forpligtelsen til at rådgive kunder, der ønsker at flytte deres pensionsordning, ligger hos det selskab, som modtager kunden.
  • Selskabets praksis og information må ikke sigte efter at påvirke kundens adfærd, så kunden træffer et valg, kunden ellers ikke ville have truffet. 
  • Det afgivende selskab skal gennemføre kundens anmodning om at få overført sin pensionsordning uden at kontakte kunden. 
  • Det afgivende pensionsselskab må dog godt kontakte kunden, hvis selskabet mener, at kunden mister væsentlige rettigheder ved overførslen.
  • Det afgivende selskab skal afveje informationen, så kundens risiko for at miste rettigheder ved at flytte balanceres med risikoen for at miste rettigheder ved at blive.

Læs afgørelsen om Danica Pension

Læs den tidligere afgørelse om Pension Danmark

Senest opdateret 12-07-2021