Risikobillede præget af udviklingen med COVID-19

26-01-2021

Finanstilsynet har offentliggjort sit aktuelle risikobillede. Risikobilledet bidrager til Finanstilsynets planlægning af tilsynsaktiviteter og beskriver de hovedrisici, som Finanstilsynet aktuelt har fokus på.

 

Risikobilledet er stadig præget af den globale udvikling af COVID-19. Selvom verdensøkonomien rettede sig i anden halvdel af 2020, og den danske økonomi overordnet har klaret sig godt gennem COVID-19-krisen, så er der fortsat usikkerhed om, hvordan udviklingen kommer til at gå. Især de erhverv, der er ramt af nedlukning og en række eksporterhverv står i en svær situation.

De væsentligste risici for den finansielle sektor, som er beskrevet nærmere i risikobilledet, er:

  • Tillidskrise og uordentlig adfærd
  • Recession og europæisk gældskrise
  • Lave renter (Low for long)
  • Ejendomsprisfald

Risikobilledet bygger på Finanstilsynets deltagelse i nationale og internationale mødefora, herunder DSRR (Det Systemiske Risikoråd), ESRB (European Systemic Risk Board), tilsynskollegier og ESA’erne (European Supervisory Authorities) mv. Risikobilledet bygger desuden på observationer og informationer fra inspektionsaktiviteter, undersøgelser og egne analyser.

Læs finanstilsynets risikobillede her.

 

Senest opdateret 26-01-2021