Temaundersøgelse om pensionsselskabers investeringer i illikvid kredit

25-01-2021

Finanstilsynet har gennemført en temaundersøgelse af investeringer i illikvid kredit hos livsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser, Arbejdsmarkeds Tillægspension (ATP) og LD Fonde (herefter pensionsselskaber).

Temaundersøgelsen bestod af en skriftlig undersøgelse hos alle pensionsselskaber. Undersøgelsen blev suppleret af on-site inspektioner i fire udvalgte pensionsselskaber i perioden fra februar til august 2019.  

Undersøgelsen viste, at de fleste pensionsselskaber havde investeringer i illikvid kredit, og at de typisk forventede at fastholde eller øge eksponeringen. Pensionsselskaberne nævnte samtidigt forhold som f.eks., at der var pres på kreditpræmier og lempeligere kreditvilkår. Finanstilsynet vurderer, at det er vigtigt at være opmærksom på risici i kreditmarkederne. 

Finanstilsynet har fokus på, om pensionsselskaberne i forbindelse med investeringer i illikvid kredit er opmærksomme på at sikre, at bestyrelsen fastlægger en tilstrækkelig retningsgivende risikoprofil for de illikvide kreditinvesteringer, at der sker en tilstrækkelig identifikation og overvågning af risici i kreditinvesteringer, herunder investeringer foretaget gennem fonde, samt at modeller og data til brug for f.eks. måling af risici, risikostyring og aktivallokering afspejler investeringernes risici.

Læs hele undersøgelsen: Temaundersøgelse om pensionsselskabers investeringer i illikvid kredit

 

Senest opdateret 25-01-2021