FATF opgraderer for tredje år i træk Danmarks indsats mod hvidvask og finansiering af terrorisme

16-02-2021

Den internationale antihvidvaskorganisation FATF (Financial Action Task Force) har endnu en gang opgraderet Danmark i forbindelse med sit plenarmøde i februar 2021.

Danmarks indsats for forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme er blevet opgraderet på fem af FATF’s anbefalinger. Anbefalingerne går på kravene til medlemslandenes lovgivning og myndighedernes rolle og pligter.

Opgraderingerne fra FATF kommer primært på baggrund af de nye regler Danmark har indført omkring adgangen til at foretage indefrysning, øget fokus på non-profit området samt nye værktøjer til udførelsen af et risikobaseret tilsyn af den finansielle sektor.

Danmark har fået sænket ratingen på en enkelt af FATF´s anbefalinger. Den vedrører definitionen af udbydere af virtuelle valuta, idet lovgivningen på dette punkt ikke er på plads endnu. Lovforslaget, der udvider definitionen i overensstemmelse med FATF’s anbefalinger er dog fremsat for Folketinget og forventes at træde i kraft den 1. juli 2021.

Danmark blev oprindeligt evalueret i sommeren 2017. Når et land er blevet evalueret, er der mulighed for at søge at få opgraderinger på den tekniske efterlevelse.

Danmark fik opgraderinger på 10 af FATF´s anbefalinger i 2018 og yderligere på 3 anbefalinger i 2019.

Læs FATF’s opfølgningsrapport for Danmark.

Senest opdateret 16-02-2021