Ny prospekt-postkasse og praktisk information om prospektgodkendelse

22-12-2021

Al kommunikation vedrørende prospekter omfattet af prospektforordningen skal fremover sendes til Finanstilsynets prospekt-postkasse. Finanstilsynet har opdateret temasiden om prospekter på hjemmesiden og der er væsentlige ændringer i notatet om praktiske oplysninger i forbindelse med prospektgodkendelser.

Prospekt-postkasse

Finanstilsynet har oprettet postkassen prospekter@ftnet.dk, som fremover skal benyttes til al kommunikation vedrørende prospekter omfattet af prospektforordningen, herunder bl.a. indsendelse af prospekter, både første og efterfølgende filings, spørgsmål mv.

Finanstilsynet beder om, at udsteders navn tydeligt angives i toppen af mailen, og at mailen stiles til de relevante sagsbehandlere. Vær opmærksom på, at emnefeltet i mails ikke krypteres ved fremsendelse med kryptering/sikker post.

Opdateret praktisk information

Finanstilsynet har opdateret notatet om praktisk information om godkendelsesprocessen for prospekter med væsentlige ændringer. Finanstilsynet tilbyder ikke godkendelse af prospekter efter den tidligere fast track model. Til hver filing skal der afsættes den tid til gennemgang, der er foreskrevet i prospektforordningen. Finanstilsynet godkender desuden ikke prospekter udenfor almindelig kontortid.

Finanstilsynet har desuden opdateret lovhenvisninger m.m. på temasiden om prospekter

Senest opdateret 22-12-2021