Statistik for korte positioner i danske aktier, ultimo november 2021

09-12-2021

Ved udgangen af november var antallet af danske aktier med betydelige korte nettopositioner 38. Ambu var ultimo november den mest shortede danske aktie og Zealand Pharma den næstmest shortede. Det viser Finanstilsynets opgørelse af de akkumulerede korte nettopositioner i danske aktier.

Fremover vil de korte nettopositioner i danske aktier være tilgængelige i realtid via Finanstilsynets nye OAM-system. Her vil man løbende kunne få en opdateret statistik under menupunktet ’Statistik og udtræk’. Finanstilsynet stopper derfor med at udsende den månedlige pressemeddelelse. De samlede opgørelser med historisk data for korte nettopositioner i danske aktier vil fortsat være at finde på Finanstilsynets hjemmeside, og vil blive opdateret hver måned som sædvanligt.

Der var ved udgangen af november samlet set betydelige korte nettopositioner (dvs. 0,2 pct. eller derover af den udstedte aktiekapital) i Ambu svarende til 8,4 pct. af selskabets udstedte aktiekapital, se tabellen nedenfor. Det er en stigning på 0,7 procentpoint i forhold til måneden før. Zealand Pharma var den næstmest shortede aktie med korte nettopositioner svarende til 5,4 pct. af selskabets udstedte aktiekapital, hvilket er en stigning på 1,3 procentpoint i forhold til oktober.       

Investorerne havde betydelige korte nettopositioner i 38 danske aktier ved udgangen af november. I to aktier svarede de korte nettopositioner til 5 pct. eller mere af den udstedte aktiekapital.

30. september 2021

31. oktober 2021

30. november 2021

Udsteder

Pct.

Udsteder

Pct.

Udsteder

Pct.

Ambu

7,1

Ambu

7,7

Ambu

8,4

Bavarian Nordic

4,8

Bavarian Nordic

4,9

Zealand Pharma

5,4

FLSmidth & Co.

3,9

Zealand Pharma

4,1

Bavarian Nordic

4,6

Zealand Pharma

3,5

FLSmidth & Co.

3,8

ISS

3,0

ISS

3,1

ISS

3,1

Alm. Brand

2,9

Chr. Hansen Holding

2,4

Chr. Hansen Holding

2,6

Chr. Hansen Holding

2,7

The Drilling Company of 1972

2,0

The Drilling Company of 1972

2,0

Novozymes

1,8

GN Store Nord

1,8

Jyske Bank

1,9

H. Lundbeck

1,8

H. Lundbeck

1,5

Novozymes

1,7

FLSmidth & Co.

1,8

cBrain

1,1

GN Store Nord

1,6

GN Store Nord

1,5

Baggrund

Finanstilsynet har hidtil offentliggjort en oversigt over korte nettopositioner i danske aktier hver måned. Det er sket i en pressemeddelelse samt via to tabeller på Finanstilsynets hjemmeside. Fremover vil aktuel statistik over de korte positioner være at finde i OAM-systemet, og der vil ikke længere blive udsendt pressemeddelelser. De to tabeller på Finanstilsynets hjemmeside bliver dog fortsat opdateret på månedlig basis.

Den ene tabel opgør de samlede korte nettopositioner i danske aktier per dag, mens den anden tabel angiver de positionsindehavere, som har en kort position på eller over 0,5 pct. af den udstedte aktiekapital i et selskab.

Se tabellerne.

Tabellerne er baseret på de indberetninger, som Finanstilsynet skal modtage efter reglerne i shortsellingforordningen. Alle indberetninger på eller over 0,2 pct. indgår i opgørelsen.

På Finanstilsynets hjemmeside ligger desuden et særskilt excel-ark med udviklingen i korte nettopositioner i danske aktier baseret på 0,1 pct.-grænsen, der var midlertidigt gældende fra 16. marts 2020 til 19. marts 2021.

Korte nettopositioner under indberetningsgrænsen indgår ikke i opgørelserne. De korte nettopositioner kan derfor være højere end angivet i tabellerne. Bemærk, at der kan være indberettet fejlbehæftede korte nettopositioner, og at statistikken derfor kan blive revideret løbende.

Senest opdateret 09-12-2021