Høring over udkast til retningslinjer om brugen af løsninger til onboarding af fjernkunder

17-12-2021

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) har sendt udkast til retningslinjer om brugen af løsninger til onboarding af fjernkunder i høring.

Retningslinjerne fastsætter en fælles forståelse blandt de kompetente myndigheder for de skridt, som virksomhederne bør tage for at sikre en sikker og effektiv praksis for onboarding af fjernkunder i overensstemmelse med gældende lovgivning om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering og EU's databeskyttelsesramme.

Bemærkninger kan sendes direkte til EBA via nedenstående link - med frist den 10. marts 2022.

Consultation on draft Guidelines on the use of remote customer onboarding solutions | European Banking Authority (europa.eu)

 

Senest opdateret 17-12-2021