Pensionskunders interesser er det eneste lovlige hensyn i uafhængig rådgivning

10-09-2020

Uafhængige forsikringsformidlere skal udelukkende rådgive efter kundens interesse og skal dokumentere et match mellem kundens behov og de anbefalede pensionsprodukter. Det understreger Finanstilsynet på baggrund af en konkret sag.

”Når en virksomhed ønsker at markedsføre sig som uafhængig forsikringsmægler, skal virksomheden også rette sig efter den lovgivning, som følger med det mærkat. Reglerne siger, at virksomheden i sin rådgivning alene må handle efter kundens behov. Mægleren må i rådgivningen af kunden hverken tage hensyn til sine egne eller en tredjeparts interesser,” siger kontorchef Ulla Brøns Petersen fra Finanstilsynets Forbrugerkontor.

”I en konkret sag har vi set en uafhængig forsikringsformidler med forretningskoncept baseret på, at stort set alle kunder automatisk blev tilbudt det samme pensionsprodukt. Det er ikke individuel rådgivning, og det er ikke i kundens interesse.”

Tre påbud skal fremover sikre en uvildig rådgivning

Finanstilsynets udmelding udspringer af en ny afgørelse, hvori Söderberg & Partners Pensionsmægler A/S får tre påbud.

  • Påbud om fremover at dokumentere kundernes krav og behov
  • Påbud om give kunderne individuelle anbefalinger til pensionsprodukter 
  • Påbud om at sikre at kundens opsparing placeres i produkter, som opfylder kundens behov

Finanstilsynet indledte undersøgelse af sagen i oktober 2019, hvor tilsynet blev gjort opmærksom på flere mulige overtrædelser. 

Læs hele afgørelsen: Påbud for overtrædelse af § 16 i lov om forsikringsformidling og §§ 20 og 21 i bekendtgørelse om god skik for forsikringsdistributører

 

Senest opdateret 10-09-2020