Ny vejledning om hvidvaskloven

03-11-2020

Finanstilsynet har udsendt en revideret udgave af vejledning om hvidvaskloven. Vejledningen indeholder blandt andet ændringer af indhentelse og kontrol af identitetsoplysninger på reelle ejere.

Den reviderede vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) er udarbejdet i tæt samarbejde med brancheorganisationer og relevante offentlige myndigheder på hvidvaskområdet. Vejledningen har til formål at støtte virksomhederne i deres arbejde med at leve op til hvidvaskloven.

Ændringerne i vejledningen omfatter bl.a. de nye krav i hvidvaskloven som følge af implementeringen af 5. hvidvaskdirektiv og de politiske aftaler på hvidvaskområdet af 19. september 2018 og 27. marts 2019. Brancheorganisationer og myndigheder har desuden givet forslag til tilpasninger i vejledningen.

Ændringerne omfatter bl.a. de afsnit, der beskriver korrespondentforbindelser og skærpede kundekendskabsprocedurer. Der er også tilføjet en række afsnit på baggrund af nye krav i hvidvaskloven. Disse omfatter bl.a. forbuddet mod brug af 500-eurosedlen og rapporteringspligten til virksomhedens bestyrelse om advarsler om hvidvask og terrorfinansiering.

Endeligt omfatter ændringerne i vejledningen tilpasninger af afsnit om indhentelse og kontrol af identitetsoplysninger på reelle ejere. Fremover kan virksomheder i visse situationer undlade at indhente CPR-nummer på den eller de reelle ejere, hvis virksomheden på en anden lige så sikker måde kan identificere de reelle ejere. 

Opdatering af vejledning 

Finanstilsynet opdaterer løbende vejledningen og vil fortsat inddrage private aktører og offentlige myndigheder i arbejdet med at sikre vejledningens anvendelighed og tilgængelighed i forhold til brugerne. 

Den nye vejledning om hvidvaskloven erstatter vejledningen af 11. oktober 2018. 

Link til vejledning

Regler for hvidvask (den nye vejledning ligger som punkt 2)

 

Senest opdateret 03-11-2020