COVID-19: Finanstilsynet vil imødekomme praktiske problemer i de finansielle virksomheder

12-03-2020

Finanstilsynet vil så vidt muligt imødekomme de praktiske problemer, som finansielle virksomheder oplever som følge af situationen omkring COVID-19. Hvor det er muligt, og hvor der et konkret behov, vil Finanstilsynet dispensere fra regler og tidsfrister.

Situationen omkring COVID -19 i Danmark betyder, at de finansielle virksomheder i visse situationer kan opleve praktiske problemer i forhold til opfylde krav og tidsfrister. Hvor der er behov for det, og hvor det er muligt, vil Finanstilsynet derfor udvise den nødvendige fleksibilitet. 

Krav om indvendig besigtigelse frafaldes

Som et eksempel på dette har Finanstilsynet besluttet, at der i resten af marts måned 2020 gives dispensation fra kravet om, at der skal ske indvendig besigtigelse ved værdiansættelse af fast ejendom, som stilles til sikkerhed for udstedelse af realkreditobligationer, SDO’er og SDRO’er. Det sker, fordi der i praksis kan være forøget risiko for smittespredning ved indvendig besigtigelse. I den kommende periode vil det derfor være tilstrækkeligt med udvendig besigtigelse.

Længere frist til opfyldelse af påbud

Finanstilsynet vil også være fleksible i forhold til virksomheder, der som følge af situationen omkring COVID-19 har problemer med at opfylde konkrete tidsfrister i forbindelse med opfyldelse af påbud fra Finanstilsynet.

 

”Hvis finansielle virksomheder har sådanne udfordringer, skal de kontakte Finanstilsynet. Vi vil så forsøge at finde en konkret løsning,” siger vicedirektør Kristian Vie Madsen.

Senest opdateret 12-03-2020