ESMA-meddelelse vedrørende finansielle virksomheders investorbeskyttelsesforpligtelser

11-05-2020

COVID-19 (Coronavirus) og dets globale spredning har skabt betydelige udfordringer i den finansielle sektor og blandt andet gjort markederne mere usikre end normalt. Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) og nationale tilsynsmyndigheder har konstateret, at antallet af transaktioner er steget, herunder også transaktioner foretage af detailkunder, ligesom der er åbnet flere nye depoter.

På baggrund heraf har ESMA offentliggjort en meddelelse for at gøre finansielle virksomheder, herunder særligt pengeinstitutter og fondsmæglerselskaber (investment firms), opmærksomme på deres forpligtelser på investorbeskyttelsesområdet.

 

I meddelelsen understreger ESMA, at værdipapirhandlere skal være opmærksomme på, at detailkunder står overfor væsentlige risici, når de handler i usikre markeder. Derfor mindes virksomhederne om vigtigheden af reglerne i MiFID II om investorbeskyttelse overfor detailkunder, herunder forpligtelsen til at udføre egnetheds- eller hensigtsmæssighedstest, kravene om product governance, oplysningsforpligtelserne samt at virksomhederne skal handle redeligt og loyalt overfor deres kunder. 

 

ESMAs meddelelse kan læses her.

Senest opdateret 11-05-2020