Efterhandelsgennemsigtighed for obligationer

29-05-2020

Finanstilsynet har besluttet at give mulighed for at udsætte offentliggørelsen af efterhandelsoplysninger for store obligationshandler, der ligger over den såkaldte size specific to instrument-grænse (SSTI). Det sker som følge af nye beregninger fra Den europæiske markeds- og værdipapirtilsynsmyndighed (ESMA), der hæver offentliggørelsesgrænserne betydeligt.

SSTI-udsættelsen understøtter branchens frivillige aftale om efterhandelsgennemsigtighed for realkredit- og erhvervsobligationer. I brancheaftalen hæves samtidig offentliggørelsesgrænsen for realkreditobligationer, så der i praksis kommer mere handelsgennemsigtighed end i dag.

 

EU-forordningen om markeder for finansielle instrumenter (MiFIR) gør det muligt for Finanstilsynet at give markedsaktørerne mulighed for visse udsættelser i forhold til kravene om at offentliggøre handelsoplysninger for bl.a. obligationer, f.eks. handlens pris, mængde og handelssted.

 

Siden MiFIR trådte i kraft 3. januar 2018 har Finanstilsynet kun givet mulighed for at udsætte offentliggørelse af realkredit- og erhvervsobligationshandler, hvis de var større end den såkaldte large in scale-grænse (LIS). Finanstilsynet vil fra 1. juni 2020 også give mulighed for at udsætte offentliggørelse af handler over SSTI. SSTI er lavere end LIS.

 

Beslutningen afspejler, at LIS-grænserne stiger betydeligt 1. juni, da de fastsættes årligt ud fra størrelserne på handlerne i EU det seneste kalenderår. De nye LIS-grænser målt i kr. bliver dermed markant højere, end der hidtil har været lagt til grund for Finanstilsynets beslutning om alene at give mulighed for udsættelse for handler større end LIS.

 

SSTI-udsættelsen er givet ud fra den forudsætning, at branchen i sin nuværende frivillige aftale for handelsgennemsigtighed for realkredit- og erhvervsobligationer opdaterer offentliggørelsesgrænserne, så der for realkreditobligationer sker offentliggørelse straks for handler under 120 mio. kr., mens offentliggørelse af handler derover kan udsættes til kl. 19 samme dag. Det giver en lidt større handelsgennemsigtighed end i dag, hvor grænsen er 112 mio. kr. For erhvervsobligationer kan den oprindelige grænse fra 2018 på 20 mio. kr. beholdes.

 

Baggrund

Efter en offentlig høring og et seminar traf Finanstilsynet i juni 2017 beslutning om, hvilke fritagelser og udsættelser der fra 2018 ville gælde for at offentliggøre ordre- og handelsoplysninger. Beslutningen og argumenterne herfor blev offentliggjort i et notat. SSTI-udsættelsen afspejler alene nye beregninger fra ESMA, og argumenterne for udsættelserne er derfor de samme som beskrevet i notatet.

 

For en oversigt over mulighederne for at fritage og udsætte offentliggørelse se her.

 

Senest opdateret 29-05-2020