Nyhedsbrev for kapitalmarkedsområdet - Juni 2020

29-06-2020

I denne udgave af Finanstilsynets nyhedsbrev for kapitalmarkedsområdet kan du læse om og downloade den nye blanket, du skal bruge for at få registeret en repræsentant på en obligationsudstedelse. Du kan også læse om en række emner relateret til markedsmisbrugsforordningen, herunder hvornår der er tale om intern viden i en række forskellige situationer, f.eks. i forbindelse med generalforsamlinger, og hvilke forpligtelser et børsnoteret selskab har ved lækage af intern viden. Derudover kan du få en status på MAR-review. Endelig kan du læse lidt om Finanstilsynets nye praksis for offentliggørelse af tilsynsreaktioner. God læselyst.

Finanstilsynets nyhedsbrev for kapitalmarkedsområdet udkommer 3-4 gange om året. Find tidligere nyhedsbreve her. Har du spørgsmål eller forslag til emner, du ønsker behandlet i nyhedsbrevet, kan du kontakte os på slo@ftnet.dk

_________________________________________________

 

Ny blanket til registrering af obligationsejerrepræsentanter

Finanstilsynet har opdateret blanketten til registrering af obligationsejerrepræsentanter. Den nye blanket skal bruges fra d.d.

 

Læs mere her.

_________________________________________________

 

Generalforsamlinger og intern viden

Indkaldelse, dagsorden eller udsættelse af en generalforsamling udgør som udgangspunkt ikke intern viden for et børsnoteret selskab. Visse tidssensitive dagsordenspunkter, som er væsentlige for selskabets fortsatte virke, kan dog være egnede til mærkbart at påvirke kursen på selskabets finansielle instrumenter.

 

Læs mere her.

_________________________________________________

 

Intern viden ved spillersalg

Salg af fodboldspillere, også selve forhandlingerne, kan udgøre intern viden. Få her svar på, hvad børsnoterede fodboldklubber skal være særligt opmærksomme på i den forbindelse.

 

Læs mere her.

_________________________________________________

 

Lækage af intern viden og selskabets forpligtelse

Et børsnoteret selskab kan udsætte offentliggørelsen af intern viden, hvis en række betingelser er opfyldt. Konstaterer selskabet dog efterfølgende, at der er sket en lækage af hele eller dele af den interne viden, der er genstand for udsættelse, skal det offentliggøre denne viden hurtigst muligt.

 

Læs mere her.

_________________________________________________

 

MAR-review

Bliv opdateret på processen med den aktuelle revision af markedsmisbrugsforordningen (MAR), som begyndte i starten af 2019, og som forventes at strække sig langt ind i 2020.

 

Læs mere her.

_________________________________________________

 

Følg med i Finanstilsynets praksis på kapitalmarkedsområdet

Finanstilsynet vil fremover udsende en nyhed, når relevant praksis på kapitalmarkedsområdet bliver lagt på Finanstilsynets hjemmeside.

 

Læs mere her.
  

Senest opdateret 29-06-2020