Nye regler om outsourcing for kreditinstitutter m.v.

16-06-2020

Finanstilsynet har foretaget et eftersyn af reglerne for de finansielle virksomheders brug af outsourcing.

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (også kaldet European Banking Authority eller EBA) har i 2019 udstedt nye retningslinjer for outsourcing, og de nye regler om outsourcing er ændret, bl.a. for at sikre, at de danske regler er i overensstemmelse med retningslinjerne.

 

Som konsekvens af dette eftersyn og de nye retningslinjer træder der den 1. juli 2020 en ny bekendtgørelse i kraft om outsourcing for kreditinstitutter m.v.

 

Finanstilsynet forventer, at virksomhederne arbejder målrettet på at efterleve de nye krav i bekendtgørelsen, der træder i kraft den 1. juli 2020. Finanstilsynet vil i de første måneder efter ikrafttrædelsesdatoen tage hensyn til den sene offentliggørelse af bekendtgørelsen.

 

Der er for gruppe 2-forsikringsselskaber, Arbejdsmarkedets Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond udstedt en særskilt bekendtgørelse om outsourcing. Kravene i bekendtgørelsen er sammenlignelige med Solvens II-reglerne, der i dag gælder for gruppe 1-forsikringsselskaber.

 

Læs mere her: Bekendtgørelse om outsourcing for kreditinstitutter m.v. (historisk)

 

Opdatering 22/11/22: Bekendtgørelse om outsourcing for kreditinstitutter m.v. (gældende) 

Senest opdateret 16-06-2020