Finanstilsynet i internationalt samarbejde om bæredygtig finansiering

17-06-2020

Finanstilsynet går nu med i det globale netværk Network for Greening the Financial System. Formålet med netværkets arbejde er overordnet at støtte den finansielle sektor i overgangen til en mere bæredygtig økonomi.

Network for Greening the Financial System (NGFS) består af centralbanker og tilsynsmyndigheder verden over, der arbejder sammen på frivillig basis om at dele best practice indenfor bæredygtig finansiering, udarbejde analyser af centrale spørgsmål på området, bidrage til udvikling af risikostyring af bæredygtighedsrisici i den finansielle sektor og mobilisere finansverdenen til at støtte udviklingen mod en bæredygtig økonomi.

 

Bæredygtighedsrisici, som også i den finansielle sektor følger af klimaforandringer, har voksende betydning i hele verden – og dermed også for det danske finanstilsyns kerneopgaver med at sikre finansiel stabilitet og tillid til den finansielle sektor. Derfor er arbejdet i NGFS i høj grad relevant for Finanstilsynet.

 

”Klimaforandringer har tværgående betydning for alle sektorer, og derfor er det også en dagsorden, som vi beskæftiger os med i Finanstilsynet. Finanssektoren som helhed står overfor at skulle bidrage til omstillingen til en mere bæredygtig økonomi. Vi kan hente inspiration til vores arbejde med bæredygtighedsdagsordnen i internationale fora som NGFS, og derfor glæder vi os over at være indtrådt i organisationen,” siger Jesper Berg, direktør i Finanstilsynet.

 

NGFS er organiseret i arbejdsgrupper, der beskæftiger sig med forskellige grene af bæredygtig finansiering. Finanstilsynet deltager i arbejdsgruppen for tilsyn og mikroprudentielle spørgsmål. Gruppen arbejder bl.a. med at indsamle erfaringer og kortlægge tilsynspraksis på tværs af lande indenfor offentliggørelse af information om bæredygtighed i den finansielle sektor og brug af scenariebaserede risikovurderinger.

 

NGFS har eksisteret siden 2017 og består i dag af 66 centralbanker og tilsynsmyndigheder og 12 observatører.

Senest opdateret 17-06-2020