EBA udsender et spørgeskema om ”de-risking”

22-06-2020

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) har udsendt et spørgeskema med henblik på at forstå omfanget af ”de-risking” på tværs af EU. Det er en del af EBA's arbejde med at lede, koordinere og overvåge den finansielle sektors rolle og indsats i forhold til bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme.

Spørgeskemaet har til formål, at EBA kan få indsigt i, hvorfor finansielle virksomheder i mange tilfælde vælger at afbryde samarbejdet med kunder eller sektorer, som virksomhederne finder udgør en stor hvidvaskrisiko for dem, i stedet for at modvirke de risici, der måtte være forbundet med disse kunder eller sektorer. Spørgeskemaet kan besvares af alle interessenter på tværs af finanssektoren, da EBA ønsker at høre fra alle grupper, som er berørt af ”de-risking”. Frist for besvarelse den 11. september 2020.

Senest opdateret 22-06-2020