Risikobillede præget af COVID-19

01-07-2020

Finanstilsynet har offentliggjort sit aktuelle risikobillede. Risikobilledet bidrager til Finanstilsynets planlægning af tilsynsaktiviteter og beskriver de hovedrisici, som Finanstilsynet aktuelt har fokus på.

Risikobilledet er præget af den globale udvikling omkring COVID-19. Alle økonomiske prognoser peger i retning af et hårdt globalt økonomisk tilbageslag i 2020, men usikkerheden om længden af den forestående recession er stor og vil være afhængig af, hvor hurtigt økonomierne lukker op igen, og om der kommer en 2. bølge af COVID-19-smitte.

De væsentligste risici for den finansielle sektor, som er beskrevet nærmere i risikobilledet, er:

• Recession
• Europæisk gældskrise
• Ejendomsprisfald
• Lave renter (Low for long)
• Aktiekursfald og stigende kreditspænd
• Operationelle risici i forhold til COVID-19
• Cyberrisiko
• Tillidskrise

Risikobilledet bygger på Finanstilsynets deltagelse i nationale og internationale mødefora, herunder DSRR (Det Systemiske Risikoråd), ESRB (European Systemic Risk Board), tilsynskollegier og ESA’erne (European Supervisory Authorities) mv. Risikobilledet bygger desuden på observationer og informationer fra inspektionsaktiviteter, undersøgelser og egne analyser.

Læs Finanstilsynets aktuelle risikobillede her.

Senest opdateret 01-07-2020