Notater om god praksis på markedsrisikoområdet

17-07-2020

Finanstilsynet har på baggrund af en temainspektion i SIFI-bankerne udgivet to notater om god praksis i forhold til risikostyring og værdiansættelsesmodeller på markedsrisikoområdet.

Finanstilsynet har gennemført en governanceinspektion på markedsrisikoområdet i SIFI-bankerne. Fokus var bl.a. på de opgaver, risikoafdelingerne i anden forsvarslinje varetager i relation til markedsrisiko samt bankernes anvendelse af komitéer på markedsrisikoområdet. Ud over efterlevelse af lovgivningens krav har Finanstilsynet fokuseret på god praksis inden for de omfattede områder.

Finanstilsynet havde også fokus på bankernes governance vedrørende udvikling, anvendelse, overvågning og validering af værdiansættelsesmodeller.

 

Finanstilsynets observationer fra inspektionerne i SIFI-bankerne er sammenfattet i to notater.

 

Læs notat om god praksis vedrørende risikostyring på markedsrisikoområdet (pdf)

Læs notat om god praksis vedrørende udvikling, overvågning, anvendelse og validering af værdiansættelsesmodeller (pdf)

 

Redegørelse om inspektion i Danske Bank 

Redegørelse om inspektion i Jyske Bank

Redegørelse om inspektion i Nykredit Bank 

Redegørelse om inspektion i Spar Nord Bank 

Redegørelse om inspektion i Sydbank 

Senest opdateret 17-07-2020