Udfyldelse af fanerne C.09.01 og C.09.02 i KOFC og KOFS indberetningerne

06-07-2020

Det har vist sig, at der er behov for en præcisering af den måde, hvorpå disse faner skal udfyldes for at sikre en korrekt og retvisende indberetning fra alle virksomheder.

  1. Kreditinstitutterne forventes alene at udfylde fanen ”total” i skema c09.01 og c09.02, hvor instituttet ikke har udenlandske eksponeringer, der samlet set overstiger 10 pct. af de samlede eksponeringer
  2. Institutter, der er over 10 pct. grænsen for udenlandske eksponeringer, indberetter fuldt udfyldte skemaer

Finanstilsynet forventer at ovenstående praksis er gældende fra senest 3. kvartal 2020.

Senest opdateret 06-07-2020