Opfølgning på julebrev til livsforsikringsselskaber og tværgående pensionsselskaber om opgørelse af hensættelser til solvens

24-01-2020

Finanstilsynet har offentliggjort sin opfølgning på julebrevet fra december 2018 om virksomheders værdiansættelse af hensættelser til solvensformål. 25 virksomheder har fået påbud om opgøre hensættelserne i overensstemmelse med de gældende krav i bl.a. værdiansættelsesbekendtgørelsen.

Senest opdateret 24-01-2020