Finanstilsynets aktuelle risikobillede - februar 2020

04-02-2020

Finanstilsynet har opdateret sit risikobillede med de væsentligste risici for den finansielle stabilitet og for virksomheder under tilsyn. Det økonomiske risikobillede er fortsat domineret af lave renter og lave risikopræmier.

Der er udsigt til en lang periode med lempelig pengepolitik og lave renter. Det vil presse de finansielle virksomheders mulighed for at skabe afkast til deres kunder og investorer. Der er derfor en risiko for, at virksomhederne tager mere risiko for at kompensere for det lave forventede afkast, skriver Finanstilsynet.

Pludseligt og kraftigt stigende renter, f.eks. udløst af en international lavkonjunktur, udgør også en risiko for de finansielle virksomheder og forbrugerne. Vedvarende lave renter kan selvsagt ikke skabe problemer samtidig med pludseligt kraftigt stigende renter. Begge scenarier udgør dog en risiko i forhold til en gradvis normalisering af renter, risikopræmier og aktiekurser. De finansielle virksomheder bør derfor forholde sig til begge.

Ejendomspriserne har været understøttet af faldende og negative lånerenter. Det overordnede billede er fortsat, at der er forhøjet risiko for et ejendomsprisfald.

Tilliden til den finansielle sektor er også et væsentligt tema i Finanstilsynets risikobillede. En velfungerende finansiel sektor er afhængig af, at kunder og øvrige samarbejdspartnere har tillid til virksomhederne.

Som noget nyt noterer Finanstilsynet, at risici, der knytter sig til klimaforandringer, kan få betydning for de finansielle virksomheder både i form af fysiske risici og transitionsrisici. Risiciene for den finansielle sektor vurderes dog på den helt korte bane (1-2 år) at være lave.

Om risikobilledet:
Finanstilsynet opdaterer sit risikobillede to gange om året. Risikobilledet er ikke en udtømmende liste over samtlige risici for den finansielle stabilitet eller virksomheder under tilsyn. Finanstilsynet offentliggør i forbindelse med risikobilledet en række prioriterede tilsynsindsatser.

Læs notat med det aktuelle risikobillede (pdf)

Senest opdateret 04-02-2020