Statistik for korte positioner i danske aktier, ultimo januar 2020

07-02-2020

Ved udgangen af januar var antallet af danske aktier med betydelige korte nettopositioner 35 og dermed to mere i forhold til december. Pandora var ultimo januar den mest shortede danske aktie og Ambu den næstmest shortede. Det viser Finanstilsynets opgørelse af de akkumulerede korte nettopositioner i danske aktier.

Ved udgangen af januar var der samlet set korte nettopositioner i Pandora svarende til 12,4 pct. af selskabets udstedte aktiekapital, se tabellen nedenfor. Det er et fald på 0,2 procentpoint i forhold til måneden før. Ambu var den næstmest shortede aktie med korte nettopositioner svarende til 8,0 pct. af selskabets udstedte aktiekapital, hvilket er et fald på 0,1 procentpoint i forhold til december.

 

Investorerne havde betydelige korte nettopositioner (dvs. over 0,2 pct. af den udstedte aktiekapital) i 35 danske aktier ved udgangen af januar. Der var ved udgangen af januar i alt fem aktier, hvor de korte nettopositioner svarede til mere end 5 pct. af den udstedte aktiekapital.

 

Baggrund

Finanstilsynet offentliggør primo hver måned en oversigt over de daglige korte nettopositioner i danske aktier. Det sker i en pressemeddelelse og to tabeller. Den ene tabel opgør de samlede korte nettopositioner i danske aktier, mens den anden tabel angiver de positionsindehavere, som har en kort position over 0,5 pct. af den udstedte aktiekapital i et selskab. Se tabellerne her.

 

Tabellerne er baseret på de indberetninger, som Finanstilsynet skal modtage efter reglerne i shortsellingforordningen. Det vil sige, at kun korte nettopositioner over 0,2 pct. af den udstedte aktiekapital indberettes til Finanstilsynet. Korte nettopositioner under 0,2 pct. indgår derfor ikke i opgørelsen, og de korte nettopositioner kan derfor godt være højere end angivet i tabellerne. Bemærk at der kan være indberettet fejlbehæftede korte nettopositioner, og at statistikken derfor kan blive revideret løbende.

Senest opdateret 07-02-2020