Compliance og risikostyring i store og mellemstore kreditinstitutter

03-02-2020

Finanstilsynet har udgivet et god praksis-papir om compliance og risikostyring i kreditinstitutter. Papiret er udarbejdet på baggrund af Finanstilsynets løbende tilsyn og en spørgeskemaundersøgelse blandt pengeinstitutterne i gruppe 1 og 2 og i udvalgte realkreditinstitutter.

Finanstilsynets undersøgelse viser, at compliance og risikostyring er blevet tilført væsentligt flere ressourcer gennem de sidste ti år. De store sager både i Danmark og i udlandet, hvor kreditinstitutter har lidt store økonomiske og omdømmemæssige tab, er formentlig en medvirkende årsag til, at institutterne har øget deres fokus på compliance og risikostyring, skriver Finanstilsynet, ligesom skærpede regler og øget myndighedsfokus har skubbet på udviklingen.

Papiret indeholder god praksis for compliance og risikostyring i kreditinstitutter opsummeret i 10 konkrete underpunkter. Her fremgår det blandt andet, at institutterne skal sikre en klar ansvarsfordeling mellem de tre forsvarslinjer, og at både første og anden forsvarslinje skal udføre kontroller på kreditområdet. Det fremgår også, at de compliance- og risikoansvarlige skal have mulighed for at udtale sig direkte til bestyrelsen.

Finanstilsynet har været i dialog med de enkelte institutter om deres besvarelser, og institutterne har også modtaget individuelle tilbagemeldinger med Finanstilsynets observationer.

Læs notatet (pdf)

Senest opdateret 03-02-2020