Forbrugslånsbanker skal blive bedre til at vurdere om kunder kan magte at betale lån tilbage

26-03-2019

Finanstilsynet har undersøgt, hvordan seks pengeinstitutter vurderer kunders kreditværdighed ved forbrugslån. Undersøgelsen viser, at der er stor forskel på pengeinstitutternes praksis i forhold til kreditværdighedsvurdering, dokumentation for oplysninger og forhåndsgodkendelse af kunder til lån.

Finanstilsynet understreger i undersøgelsen, at pengeinstitutter altid skal indhente fyldestgørende oplysninger og foretage en vurdering af kunders kreditværdighed.

”Pengeinstitutter skal vurdere en forbrugers kreditværdighed, inden de yder et lån, og de skal have et ordentligt grundlag at gøre det på. Institutterne skal indhente tilstrækkelige oplysninger om deres kunder, og her er simple, udokumenterede erklæringer ikke nok,” siger kontorchef Ulla Brøns Petersen.

Hensigten med kreditværdighedsvurderingen er at undgå, at der ydes lån til forbrugere, der ikke vil kunne tilbagebetale lånet. Derfor skal der i vurderingen af kunders kreditværdighed også indgå et passende rådighedsbeløb. Banken skal desuden vurdere, om kunden vil kunne klare, hvis renten stiger. 

Finanstilsynets næste skridt

Det er første gang, Finanstilsynet har undersøgt, hvordan pengeinstitutter vurderer kreditværdighed, når de yder forbrugslån. Undersøgelsen viser, at nogle pengeinstitutter har mangler i deres kreditværdighedsvurderinger. Finanstilsynet vil følge særskilt op med påbud eller påtaler overfor klare overtrædelser.

Finanstilsynet forventer i løbet af det næste år at følge op på undersøgelsen. Opfølgningen vil sigte bredere og vil også inkludere kviklånsvirksomheder, som pr. 1. juli 2019 bliver underlagt Finanstilsynets tilsyn, hvis et forslag der aktuelt behandles i Folketinget, bliver vedtaget.

Sammenhæng til Forbrugerombudsmandens undersøgelse af kviklånsudbydere

Forbrugerombudsmanden offentliggjorde i sidste uge en undersøgelse af ni forbrugslånsselskabers (kviklånsudbydere) kreditvurdering af låneansøgerne. Forbrugerombudsmanden har desuden undersøgt forbrugslånsselskabernes markedsføring af lån og har efterfølgende politianmeldt seks af selskaberne for overtrædelse af Markedsføringsloven.

Finanstilsynets undersøgelse vedrører den kreditværdighedsvurdering, som virksomheder med banktilladelse ifølge Kreditaftaleloven skal foretage ved lån til brugere. En overtrædelse af Kreditaftalelovens bestemmelser om pligt til at foretage en kreditværdighedsvurdering af en forbruger, inden der indgås en kreditaftale, er ikke strafbelagt og kan derfor ikke politianmeldes. 

Læs undersøgelsesrapporten ”Udvalgte pengeinstitutters kreditværdighedsvurdering

 

Senest opdateret 26-03-2019