Finansielle virksomheder skal forberede sig på Brexit

05-07-2018

EU’s banktilsynsmyndighed (EBA) opfordrer til, at de finansielle virksomheder fremskynder deres forberedelser i forbindelse med, at Storbritannien forlader EU.

De finansielle virksomheder bør være forberedt på, at Storbritannien forlader EU, uden at der foreligger en ratificeret udtrædelsesaftale og uden overgangsperiode. EBA anerkender den politiske aftale om Brexit, men fremhæver, at de finansielle virksomheder skal være forberedt på alle scenarier.

Finanstilsynet er i dialog med udvalgte institutter, som kan blive direkte påvirket af Brexit, omkring de områder, som EBA fremhæver.

De finansielle virksomheder skal løbende vurdere risikoen forbundet med Brexit og tage de nødvendige skridt for at sikre, at de kan fortsætte deres aktiviteter, efter Storbritannien udtræder af EU. Virksomhederne skal holde Finanstilsynet opdateret herom.

De fem områder, som fremhæves af EBA, er:

  • Direkte finansielle eksponeringer med britiske modparter
  • Eksisterende kontrakter med britiske modparter
  • Afhængighed af Storbritanniens finansielle infrastruktur
  • Opbevaring af data i eller overførsel af data til Storbritannien
  • Afhængighed af Storbritanniens funding-marked (NEP).

Kundeinformation

De finansielle virksomheder skal udsende information til de kunder, der kan blive berørt af Brexit, så snart de bliver klar over konsekvenserne af, at Storbritannien forlader EU. Kunderne skal dog modtage informationen senest ved udgangen af 2018.

Kundeinformationen skal beskrive konsekvenserne for forholdet mellem den finansielle institution og den enkelte kunde af, at Storbritannien forlader EU. Dette kan f.eks. omfatte eventuelle konsekvenser i forhold til medlemskab af indskydergarantiordninger.

De europæiske tilsynsmyndigheder indenfor forsikring og pension (EIOPA) og kapitalmarkedet (ESMA) har også offentliggjort udtalelser om Brexit.

Senest opdateret 05-07-2018