Indsendelse af bestyrelsesgodkendt årsrapport og revisionsprotokollat – fondsmæglerselskaber og fondsmæglerholdingvirksomheder mv.

Indsendes af: Fondsmæglerselskaber og fondsmæglerholdingvirksomheder

Efter bestyrelsens godkendelse af årsrapporten skal årsrapporten og revisionsprotokoller eller anden tilsvarende rapportering uden ugrundet ophold indsendes til Finanstilsynet.

Finanstilsynet har udarbejdet følgende skema. Udfyld først felterne og kryds af, hvorefter dokumentet signeres med digital signatur og gemmes. Herefter indsendes skemaet samt bilag til Finanstilsynet via e-mail til Finanstilsynet@ftnet.dk

Download skema til indsendelse af årsrapporten, revisionsprotokollater eller anden tilsvarende rapportering

Senest opdateret 22-10-2022