Indberetning af kvalificerede ejerandele

Indsendes af finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder, herunder

 • alternative markedspladser
 • andelskasser
 • banker
 • clearingscentraler
 • finansielle holdingvirksomheder
 • fondsmæglerselskaber
 • forsikringsselskaber
 • investeringsforvaltningsselskaber
 • investeringsrådgivere
 • pengemarkedsmæglere
 • realkreditinstitutter
 • regulerede markeder (autoriserede markedspladspladser og fondsbørser)
 • skibsfinansieringsinstitutter
 • sparekasseaktieselskaber
 • værdipapircentraler
 • værdipapirmæglere

Hjemmel:

Lov om finansiel virksomhed § 61c, stk. 2

Indberetningsskema:

Ansøgning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af en kvalificeret andel, jf. § 61 c, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed

Senest opdateret 11-05-2022