Eksponeringsindberetninger for pengeinstitutter

Via linket kan downloades fire indberetningsskemaer vedr. pengeinstitutters og pengeinstitutkoncerners engagementer. Indberetningsskemaerne anvendes i forbindelse med tilsynets inspektioner i pengeinstitutterne.

Download skema 1-4: eksponeringsindberetninger for pengeinstitutter (xls)

Download vejledningen (pdf)

Senest opdateret 12-05-2016