Underretningspligt for virksomheder omfattet af lov om betalinger § 61

Med lov om betalinger er der blevet indsat to nye undtagelser fra lovens anvendelsesområde. Disse undtagelser findes i lovens § 5, nr. 14 og 15.

Læs mere om Finanstilsynets fortolkning af bestemmelsernes anvendelsesområde.

Hvis en virksomheds aktiviteter er omfattet af en af undtagelserne, er aktiviteterne ikke tilladelsespligtige, og en del af bestemmelserne i loven finder ikke anvendelse på virksomheden.

Betalingsinstrumenter, der kun kan anvendes hos udbyderen selv eller hos et begrænset netværk af udbydere

Aktiviteterne er omfattet af § 5, nr. 14, hvis der er tale om betalingsinstrumenter, der kun kan anvendes til at erhverve varer og tjenester hos udbyderen selv, eller hos et begrænset netværk af udbydere under en forretningsaftale direkte med udsteder af betalingsinstrumentet. 

Praktiske eksempler herpå kan være et betalingskort, som kun kan anvendes i butikkerne i et bestemt butikscenter, eller en bestemt detailhandelskæde, som udsteder et betalingsinstrument under eget navn og betalingsvaremærke, som kun kan anvendes til at købe varer hos detailhandelskædens butikker.

Betalingsinstrumenter, der kun kan anvendes til at erhverve et meget begrænset antal varer eller tjenesteydelser

Aktiviteterne er omfattet af § 5, nr. 15, hvis der er tale om betalingsinstrumenter, der kun kan anvendes til at erhverve et meget begrænset antal varer eller tjenesteydelser. 

Praktiske eksempler herpå kan være benzinkort eller et betalingsinstrument, der alene kan anvendes til at købe rejser på offentlige tog, bus eller metro. 

Underretningsprocedure

Virksomheder der kun udøver aktiviteter, som er omfattet af § 5, nr. 14 og 15, skal sende Finanstilsynet en beskrivelse af aktiviteter, som virksomheden udøver, hvis den samlede værdi af betalingstransaktionerne gennemført i de foregående 12 måneder overstiger en værdi svarende til 1 mio. euro.

Finanstilsynet vurderer herefter de tilsendte oplysninger og meddeler virksomheden, hvorvidt aktiviteterne er omfattet af undtagelserne. 

Vurderer Finanstilsynet, at virksomheden er omfattet af en af undtagelserne, indføres virksomheden i Finanstilsynets register over virksomheder, der har underrettet Finanstilsynet efter § 61 i lov om betalinger. Hvis virksomheden i forvejen har en tilladelse efter lov om betalinger, trækker Finanstilsynet tilladelsen tilbage.

Vurderer Finanstilsynet, at virksomheden ikke er omfattet af undtagelserne i lovens § 5, nr. 14 og 15, sender Finanstilsynet en begrundet afgørelse herom til virksomheden. Hvis virksomheden indsender en ansøgning om tilladelse til at udbyde betalingstjenester umiddelbart efter modtagelsen af Finanstilsynets afgørelse, kan virksomheden fortsætte sine aktiviteter, imens at ansøgningen behandles.

Finanstilsynet gør opmærksom på, at virksomheder, som er omfattet af en af undtagelserne i lovens § 5, nr. 14 eller 15, fortsat er omfattet af lovens kapitel 5-7. 

Senest opdateret 13-08-2019

Underret Finanstilsynet

Virksomheden underretter Finanstilsynet ved at udfylde nedenstående skema og derefter fremsende dette til Finanstilsynet på finanstilsynet@ftnet.dk.

Underretningsskema § 61