Finanstilsynets virksomhedsregister

Registret indeholder oplysninger om de virksomheder, som Finanstilsynet har under tilsyn samt virksomheder, som Finanstilsynet har givet tilladelse eller notifikation til at drive finansiel virksomhed i Danmark.

Finanstilsynet har i slutningen af 2017 lanceret et nyt virksomhedsregister. Virksomhedsregistret indeholder ny funktionalitet således, at der både kan ses informationer om enkelte virksomheder, udtrækkes informationer om flere virksomheder og ses visualiseringer af datasættet.

Gå til Finanstilsynets virksomhedsregister her

Se guide til Finanstilsynets virksomhedsregister her.