Påbud til Privatsikring A/S

Finanstilsynet har givet Forsikringsselskabet Privatsikring A/S påbud om at lovliggøre selskabets behandling og tegning af lovpligtig arbejdsskadeforsikring jf. § 11, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. Selskabet har tegnet lovpligtig arbejdsskadeforsikring siden april 2017 uden tilladelse. Finanstilsynets påbud skal være efterlevet senest den 31. marts 2021.