Tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Tilsynsdiamanten opstiller en række pejlemærker for, hvad Finanstilsynet som udgangspunkt anser for pengeinstitutvirksomhed med forhøjet risiko.

 

Pejlemærkerne er fastsat, så de på den ene side skal modvirke overdreven risikopåtagning, og på den anden side skal gøre det muligt for sunde pengeinstitutter at drive profitabel bankvirksomhed og yde den nødvendige kredit til virksomheder og husholdninger. Tilsynsdiamanten blev første gang introduceret i juni 2010.

Pengeinstitutter, der overskrider et eller flere pejlemærker, kan efter en individuel vurdering modtage en offentlig risikooplysning.

Vejledning gældende pr. 01/07/2021
Download vejledningen (pdf)  -   (Pejlemærket for funding ratio udgår)

Vejledning gældende pr. 01/01/2018
Download vejledningen (pdf)  -   (Ændring af pejlemærke for store eksponeringer)

Vejledning gældende pr. 30/06/2018
Download vejledningen (pdf) -   (Ændring af likviditets-pejlemærke)


Se også